Event: Att bygga judiskt liv i Sverige: synagogor, församlingar och arkitekter

torsdag 20 oktober 2022 kl. 14.15–16.00 via zoom Daniel Leviathan, doktorand i judaistik, Lunds universitet Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/62468338646 Med invandringen av judar till Sverige på slutet av 1700-talet kom även uppförandet av de första synago- gorna i landet. Under 1800-talet och in i sekelskiftet kom en rad imponerande synagogor att byggas av de judiska församlingarna runt omContinue reading “Event: Att bygga judiskt liv i Sverige: synagogor, församlingar och arkitekter”

Kurs: Ett år med Talmud: rabbinsk texttolkning för högtider och vardag

Följ med de tidiga rabbinerna genom det judiska årets högtider och studera hur tolkning och textutläggning fungerar i Talmud. Vilka texter och teman är anknutna till de judiska högtiderna? Hur ser rabbinsk texttolkning och hermeneutiska principer ut? Vi läser relevanta texter ur Mishna, Talmud och olika midrasher och analyserar dem med hjälp av kurslitteratur.en KursenContinue reading “Kurs: Ett år med Talmud: rabbinsk texttolkning för högtider och vardag”

Kurs: Från Jesus till rabbinerna 7,5 hp

Kursen behandlar judendomens utveckling från första århundradet fram till och med den rabbinska judendomens framväxt och konsolidering. I fokus står den rabbinska judendomen och dess relation till tidigare former av judendom, inklusive den tidiga Jesusrörelsen. Kursen ger en översikt av Jesusrörelsens framväxt inom första århundradets judendom och av den rabbinska judendomen, de viktigaste rabbinska texterna,Continue reading “Kurs: Från Jesus till rabbinerna 7,5 hp”

Event: A Secular Jew in Sweden – Ragnar Josephson and the Creative Life, exhibition tour and conversation. Lund, 12 May 2022.

We are pleased to share the details of an upcoming event in Lund. “A Secular Jew in Sweden – Ragnar Josephson and the Creative Life” is currently on at the Skissernas museum in Lund. On Thursday 12 May at 18.00 there will be an exhibition tour followed by a conversation with Patrik Amsellem (Director ofContinue reading “Event: A Secular Jew in Sweden – Ragnar Josephson and the Creative Life, exhibition tour and conversation. Lund, 12 May 2022.”

Kurs om rabbinsk judendom: Rabbinic Texts and Theology

Kursen ger grundläggande kunskaper i Mishnah-hebreiska samt en inblick i rabbinskt tänkande och rabbinsk kultur. Den innehåller en översikt av den rabbinska judendomens framväxt och de viktigaste texterna från den klassiska rabbinska litteraturen. De politiska, kulturella och språkliga miljöer i vilka de rabbinska texterna växte fram diskuteras liksom deras tillkomsthistoria, innehåll och karakteristika. En storContinue reading “Kurs om rabbinsk judendom: Rabbinic Texts and Theology”

Event: International workshop, “Refugees and Survivors in National Historiographies and Public History. Archives, Voices and Memories.” Malmö University, 16-17 June 2022.

Ni är inbjuden till en internationell workshop vid Malmö universitet den 16-17 juni 2022 på temat Refugees and Survivors in National Historiographies and Public History. Archives, Voices and Memories. (For information in English, please see the webpage. Please note that there are upcoming deadlines for those who would like to participate!) Workshoppen är uppdelad i tvåContinue reading “Event: International workshop, “Refugees and Survivors in National Historiographies and Public History. Archives, Voices and Memories.” Malmö University, 16-17 June 2022.”

Events: Two upcoming events on the ancient synagogue on 6 and 8 April (online via Zoom)

We are glad to share with you two upcoming events centring on the study of the ancient synagogue. Both will be held via zoom, and all are welcome. “Från Jesus till rabbinerna: Synagogan som mötesplats” This lecture is presented by Prof Anders Runesson (Oslo), and will be held in Swedish. 6 April 2022, 15:15-17:00. JoinContinue reading “Events: Two upcoming events on the ancient synagogue on 6 and 8 April (online via Zoom)”

Call for respondents: Survey on music and prayer in Jewish communities in Sweden (deadline 28 Feb 2022)

A Jewish Studies Master’s student at Paideia and Lund University is looking for respondents to a survey on music and prayer in Jewish communities in Sweden. If you are Jewish and live in Sweden, Valeria Conte would be grateful to hear from you via her survey before 28 February! Hej! I am Valeria Conte (www.valeriaclarinetta.com),Continue reading “Call for respondents: Survey on music and prayer in Jewish communities in Sweden (deadline 28 Feb 2022)”

Report: Workshop on Jewish Studies in the Nordic Countries, 12 January 2022

On 12 January 2022 colleagues from a range of Nordic universities, educational institutions, museums and archives met for a day-long workshop to share experiences and explore collaboration across the Nordic region in Jewish Studies research and teaching. The workshop took online and was been organised with generous support from and in cooperation with Ruth IllmanContinue reading “Report: Workshop on Jewish Studies in the Nordic Countries, 12 January 2022”