Event: Workshop “Jews, the Qur’an, and Islam: Contacts and Influences,” 1-2 February, Copenhagen University. Online and in person.

We are pleased to share news of a workshop coming up at Copenhagen University next week. It has been organised by postdoctoral researcher Naima Afif as part of the ERC Synergy Grant project, the “European Qur’an. Islamic Scripture in European Religion and Culture’” (PI: Jan Loop, euqu.eu).  ‘Jews, the Qur’an and Islam: Contacts and Influences willContinue reading “Event: Workshop “Jews, the Qur’an, and Islam: Contacts and Influences,” 1-2 February, Copenhagen University. Online and in person.”

Spring Jewish Studies Seminar Series, Lund University, Online and in person

You are all welcome to join us at Lund University for our spring Jewish Studies seminar series. Seminars take place in English and/or in Swedish, and are either in-person only, online only, or both. Please note that 15–17 means that we start at 15.15 in accord ance with the old Lund University custom. 15.00, byContinue reading “Spring Jewish Studies Seminar Series, Lund University, Online and in person”

Event: Att bygga judiskt liv i Sverige: synagogor, församlingar och arkitekter

torsdag 20 oktober 2022 kl. 14.15–16.00 via zoom Daniel Leviathan, doktorand i judaistik, Lunds universitet Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/62468338646 Med invandringen av judar till Sverige på slutet av 1700-talet kom även uppförandet av de första synago- gorna i landet. Under 1800-talet och in i sekelskiftet kom en rad imponerande synagogor att byggas av de judiska församlingarna runt omContinue reading “Event: Att bygga judiskt liv i Sverige: synagogor, församlingar och arkitekter”

Kurs: Ett år med Talmud: rabbinsk texttolkning för högtider och vardag

Följ med de tidiga rabbinerna genom det judiska årets högtider och studera hur tolkning och textutläggning fungerar i Talmud. Vilka texter och teman är anknutna till de judiska högtiderna? Hur ser rabbinsk texttolkning och hermeneutiska principer ut? Vi läser relevanta texter ur Mishna, Talmud och olika midrasher och analyserar dem med hjälp av kurslitteratur.en KursenContinue reading “Kurs: Ett år med Talmud: rabbinsk texttolkning för högtider och vardag”

Kurs: Från Jesus till rabbinerna 7,5 hp

Kursen behandlar judendomens utveckling från första århundradet fram till och med den rabbinska judendomens framväxt och konsolidering. I fokus står den rabbinska judendomen och dess relation till tidigare former av judendom, inklusive den tidiga Jesusrörelsen. Kursen ger en översikt av Jesusrörelsens framväxt inom första århundradets judendom och av den rabbinska judendomen, de viktigaste rabbinska texterna,Continue reading “Kurs: Från Jesus till rabbinerna 7,5 hp”

Event: A Secular Jew in Sweden – Ragnar Josephson and the Creative Life, exhibition tour and conversation. Lund, 12 May 2022.

We are pleased to share the details of an upcoming event in Lund. “A Secular Jew in Sweden – Ragnar Josephson and the Creative Life” is currently on at the Skissernas museum in Lund. On Thursday 12 May at 18.00 there will be an exhibition tour followed by a conversation with Patrik Amsellem (Director ofContinue reading “Event: A Secular Jew in Sweden – Ragnar Josephson and the Creative Life, exhibition tour and conversation. Lund, 12 May 2022.”

Kurs om rabbinsk judendom: Rabbinic Texts and Theology

Kursen ger grundläggande kunskaper i Mishnah-hebreiska samt en inblick i rabbinskt tänkande och rabbinsk kultur. Den innehåller en översikt av den rabbinska judendomens framväxt och de viktigaste texterna från den klassiska rabbinska litteraturen. De politiska, kulturella och språkliga miljöer i vilka de rabbinska texterna växte fram diskuteras liksom deras tillkomsthistoria, innehåll och karakteristika. En storContinue reading “Kurs om rabbinsk judendom: Rabbinic Texts and Theology”