Nordic Network for Jewish Studies

This brand new network aims to connect scholars in Jewish Studies and related fields from across the Nordic region. We welcome scholars of all career stages as members. Join us in creating a hub for the latest in research, teaching, and events in Jewish Studies!

News and events

Kurs: Från Jesus till rabbinerna 7,5 hp

Kursen behandlar judendomens utveckling från första århundradet fram till och med den rabbinska judendomens framväxt och konsolidering. I fokus står den rabbinska judendomen och dess relation till tidigare former av judendom, inklusive den tidiga Jesusrörelsen. Kursen ger en översikt av Jesusrörelsens framväxt inom första århundradets…

Keep reading

Kurs om rabbinsk judendom: Rabbinic Texts and Theology

Kursen ger grundläggande kunskaper i Mishnah-hebreiska samt en inblick i rabbinskt tänkande och rabbinsk kultur. Den innehåller en översikt av den rabbinska judendomens framväxt och de viktigaste texterna från den klassiska rabbinska litteraturen. De politiska, kulturella och språkliga miljöer i vilka de rabbinska texterna växte…

Keep reading

Join the Network

Fill in our GoogleForm so we can learn a little about you.

Please also remember to subscribe to our blog!

Subscribe to our blog

Receive news from the network directly to your inbox.

You don’t have to become a member to receive our news.

Follow us on Twitter

@nordicjewishst

#nordicjewishstudies