The Nun in the Synagogue: A Conversation about Judeocentric Catholicism in Israel

April 25 at 15.00 (sharp) at the Centre for Theology and Religious Studies in Lund, LUX B336 A book review panel will discuss Emma O’Donnell Polyakov’s new book The Nun in the Synagogue: Judeocentric Catholicism in Israel, a project she worked on as a postdoctor at Lund University. Panelists: Emma O’Donnell Polyakov, Merrimack College, TordContinue reading “The Nun in the Synagogue: A Conversation about Judeocentric Catholicism in Israel”

Event: Att bygga judiskt liv i Sverige: synagogor, församlingar och arkitekter

torsdag 20 oktober 2022 kl. 14.15–16.00 via zoom Daniel Leviathan, doktorand i judaistik, Lunds universitet Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/62468338646 Med invandringen av judar till Sverige på slutet av 1700-talet kom även uppförandet av de första synago- gorna i landet. Under 1800-talet och in i sekelskiftet kom en rad imponerande synagogor att byggas av de judiska församlingarna runt omContinue reading “Event: Att bygga judiskt liv i Sverige: synagogor, församlingar och arkitekter”

Kurs: Ett år med Talmud: rabbinsk texttolkning för högtider och vardag

Följ med de tidiga rabbinerna genom det judiska årets högtider och studera hur tolkning och textutläggning fungerar i Talmud. Vilka texter och teman är anknutna till de judiska högtiderna? Hur ser rabbinsk texttolkning och hermeneutiska principer ut? Vi läser relevanta texter ur Mishna, Talmud och olika midrasher och analyserar dem med hjälp av kurslitteratur.en KursenContinue reading “Kurs: Ett år med Talmud: rabbinsk texttolkning för högtider och vardag”

Kurs: Från Jesus till rabbinerna 7,5 hp

Kursen behandlar judendomens utveckling från första århundradet fram till och med den rabbinska judendomens framväxt och konsolidering. I fokus står den rabbinska judendomen och dess relation till tidigare former av judendom, inklusive den tidiga Jesusrörelsen. Kursen ger en översikt av Jesusrörelsens framväxt inom första århundradets judendom och av den rabbinska judendomen, de viktigaste rabbinska texterna,Continue reading “Kurs: Från Jesus till rabbinerna 7,5 hp”

Kurs om rabbinsk judendom: Rabbinic Texts and Theology

Kursen ger grundläggande kunskaper i Mishnah-hebreiska samt en inblick i rabbinskt tänkande och rabbinsk kultur. Den innehåller en översikt av den rabbinska judendomens framväxt och de viktigaste texterna från den klassiska rabbinska litteraturen. De politiska, kulturella och språkliga miljöer i vilka de rabbinska texterna växte fram diskuteras liksom deras tillkomsthistoria, innehåll och karakteristika. En storContinue reading “Kurs om rabbinsk judendom: Rabbinic Texts and Theology”