Event: Att bygga judiskt liv i Sverige: synagogor, församlingar och arkitekter

torsdag 20 oktober 2022 kl. 14.15–16.00 via zoom Daniel Leviathan, doktorand i judaistik, Lunds universitet Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/62468338646 Med invandringen av judar till Sverige på slutet av 1700-talet kom även uppförandet av de första synago- gorna i landet. Under 1800-talet och in i sekelskiftet kom en rad imponerande synagogor att byggas av de judiska församlingarna runt omContinue reading “Event: Att bygga judiskt liv i Sverige: synagogor, församlingar och arkitekter”

Kurs: Ett år med Talmud: rabbinsk texttolkning för högtider och vardag

Följ med de tidiga rabbinerna genom det judiska årets högtider och studera hur tolkning och textutläggning fungerar i Talmud. Vilka texter och teman är anknutna till de judiska högtiderna? Hur ser rabbinsk texttolkning och hermeneutiska principer ut? Vi läser relevanta texter ur Mishna, Talmud och olika midrasher och analyserar dem med hjälp av kurslitteratur.en KursenContinue reading “Kurs: Ett år med Talmud: rabbinsk texttolkning för högtider och vardag”

Kurs: Från Jesus till rabbinerna 7,5 hp

Kursen behandlar judendomens utveckling från första århundradet fram till och med den rabbinska judendomens framväxt och konsolidering. I fokus står den rabbinska judendomen och dess relation till tidigare former av judendom, inklusive den tidiga Jesusrörelsen. Kursen ger en översikt av Jesusrörelsens framväxt inom första århundradets judendom och av den rabbinska judendomen, de viktigaste rabbinska texterna,Continue reading “Kurs: Från Jesus till rabbinerna 7,5 hp”

Kurs om rabbinsk judendom: Rabbinic Texts and Theology

Kursen ger grundläggande kunskaper i Mishnah-hebreiska samt en inblick i rabbinskt tänkande och rabbinsk kultur. Den innehåller en översikt av den rabbinska judendomens framväxt och de viktigaste texterna från den klassiska rabbinska litteraturen. De politiska, kulturella och språkliga miljöer i vilka de rabbinska texterna växte fram diskuteras liksom deras tillkomsthistoria, innehåll och karakteristika. En storContinue reading “Kurs om rabbinsk judendom: Rabbinic Texts and Theology”

Event: Public Lecture on Nazism: Utopia of Life, Dystopia of Death by Johann Chapoutot, Sorbonne Université, January 28 at 10.15 online

Public lecture on occasion of the Holocaust Memorial Day organized by the Hugo Valentin Centre, Forum för judiska studier och Forum för levande historia. You are kindly asked to pre-register by sending an email to event@hist.uu.se.

Event: Conference at Södertörns högskola, Jewish-Christian Contacts, Past and Present: Sweden and Germany Compared, 12–14 September 2022.

This conference aims to explore commonalities and differences in patterns of Jewish-Christian contacts in Germany and Sweden. It also focuses on changes over time with a special emphasis on the period from the 1870s to the present. Although the conference as a whole has a comparative theme, the organisers also welcome papers and sessions thatContinue reading “Event: Conference at Södertörns högskola, Jewish-Christian Contacts, Past and Present: Sweden and Germany Compared, 12–14 September 2022.”