Kurs om rabbinsk judendom: Rabbinic Texts and Theology

Kursen ger grundläggande kunskaper i Mishnah-hebreiska samt en inblick i rabbinskt tänkande och rabbinsk kultur. Den innehåller en översikt av den rabbinska judendomens framväxt och de viktigaste texterna från den klassiska rabbinska litteraturen. De politiska, kulturella och språkliga miljöer i vilka de rabbinska texterna växte fram diskuteras liksom deras tillkomsthistoria, innehåll och karakteristika. En storContinue reading “Kurs om rabbinsk judendom: Rabbinic Texts and Theology”

Event: Public Lecture on Nazism: Utopia of Life, Dystopia of Death by Johann Chapoutot, Sorbonne Université, January 28 at 10.15 online

Public lecture on occasion of the Holocaust Memorial Day organized by the Hugo Valentin Centre, Forum för judiska studier och Forum för levande historia. You are kindly asked to pre-register by sending an email to event@hist.uu.se.

Event: Conference at Södertörns högskola, Jewish-Christian Contacts, Past and Present: Sweden and Germany Compared, 12–14 September 2022.

This conference aims to explore commonalities and differences in patterns of Jewish-Christian contacts in Germany and Sweden. It also focuses on changes over time with a special emphasis on the period from the 1870s to the present. Although the conference as a whole has a comparative theme, the organisers also welcome papers and sessions thatContinue reading “Event: Conference at Södertörns högskola, Jewish-Christian Contacts, Past and Present: Sweden and Germany Compared, 12–14 September 2022.”