Kurs: Ett år med Talmud: rabbinsk texttolkning för högtider och vardag

Följ med de tidiga rabbinerna genom det judiska årets högtider och studera hur tolkning och textutläggning fungerar i Talmud. Vilka texter och teman är anknutna till de judiska högtiderna? Hur ser rabbinsk texttolkning och hermeneutiska principer ut?

Vi läser relevanta texter ur Mishna, Talmud och olika midrasher och analyserar dem med hjälp av kurslitteratur.en Kursen tar också upp de sammanhang som Mishnah och Talmud växt fram i, samt något om Talmuds tolkningshistoria.

Teologiska fakulteten Uppsala

7,5 hp, 50 %, Campus, 16 januari – 26 mars 2023 Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022 http://www.antagning.se

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: