Event: Att bygga judiskt liv i Sverige: synagogor, församlingar och arkitekter

torsdag 20 oktober 2022 kl. 14.15–16.00 via zoom

Daniel Leviathan, doktorand i judaistik, Lunds universitet

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/62468338646

Med invandringen av judar till Sverige på slutet av 1700-talet kom även uppförandet av de första synago- gorna i landet. Under 1800-talet och in i sekelskiftet kom en rad imponerande synagogor att byggas av de judiska församlingarna runt om i landet, i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Karlstad och i Malmö. Vad kan dessa synagogors utseende och geografiska placering berätta för oss om församlingarna som byggde dem, och hur spelar valet av arkitekt in i det hela? Vad kan dessa aspekter berätta för oss om relationen mellan minoritet och majoritet i Sverige på 1800-talet och tidigt 1900-tal?

Forum för forskning om de kyrkliga kulturarven Konstvetenskapliga institutionen Uppsala universitet http://www.konstvet.uu.seffkk@konstvet.uu.se

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: